Panel „Zapadni Balkan u očima agenata“ na Kontakt konferenciji doveo je do uvida u kompleksnost međunarodnog muzičkog tržišta i izazove sa kojima se suočavaju agenti i umetnici sa Zapadnog Balkana pri pokušaju da prošire svoje delovanje na globalnu scenu. Moderator Gordon Masson i panelisti Beckie Sugden, Carlos Abreu, Jake Beaumont-Nesbitt, i Tor Breon podijelili su svoje iskustvo i perspektive o tržištu Zapadnog Balkana, uključujući i percepcije umetnika, strategije razvoja karijere i značaj festivala u regionu.

Beckie Sugden iz Creative Artists Agency, je istakla svoj put od novinarstva do agenta, naglašavajući važnost grešaka i učenja na sopstvenim iskustvima. Njena priča ilustruje kako se put do uspeha može sastojati od serije neobičnih i neočekivanih okolnosti: „Slučajno sam pomešala Y i S u Myspace i poslala sve promotere na sajt sa blagim porno sadržajem. Tako sam vrlo brzo stekla mnogo prijatelja u industriji, i da. I ostalo je istorija, kako se kaže.“

Carlos Abreu, iz United Talent Agency, je podelio svoje iskustvo prelaska iz finansijskog sektora u muzičku industriju, naglašavajući kako promene u karijeri mogu voditi ka zadovoljstvu i uspehu.“Studirao sam finansije, ekonomiju i strategiju na fakultetu, obavljao praksu u investicionim bankama i mislio sam da će to biti moj posao.“

Tor Breoniz WME Agency, je govorio o svojoj strasti prema muzici i tranziciji od studija muzike do agenata. Naglasio je važnost izgradnje mreže i razumevanja lokalnih tržišta, dok je Jake Beaumont-Nesbitt delio svoje razmišljanje o važnosti razumevanja muzičkog biznisa, lokalne kulture i novih modela zarade nakon pandemije, koji menjaju ustaljene načine. „Već oko 20 godina radim u ovome, gledajući poslovni model i govoreći da to nema smisla. Jedna od najboljih stvari koje zato mogu da radim jeste da dolazim na mesta poput Beograda ili Skoplja i prikupljam ideje o tome kako izgraditi nove poslovne modele, jer vi se ne suočavate sa propadajućom infrastrukturom kao mi u SAD-u ili UK.“

Panelisti su se dakle dotakli izazova sa kojima se suočavaju pri organizaciji koncerata i turneja u regionu, uključujući pitanja infrastrukture, kapaciteta sala i finansijskih očekivanja. Raspravljalo se o značaju izgradnje odnosa i poverenja između agenata, promotera i umetnika, kao i o strategijama za uspešnu internacionalizaciju karijere umetnika sa Zapadnog Balkana.

Jedna od ključnih tema bila je percepcija Zapadnog Balkana kod međunarodnih umetnika i agenata. Panelisti su istakli da, iako postoje izazovi, region nudi značajne prilike za razvoj karijere i proširenje fan baze. Naglašena je važnost edukacije umetnika o regionu, razbijanja predrasuda i izgradnje strategije koja uzima u obzir specifičnosti tržišta.

Zaključak panela bio je da, uprkos izazovima, Zapadni Balkan predstavlja atraktivno tržište sa velikim potencijalom za međunarodne umetnike. Ključ uspeha leži u strateškom pristupu, razumevanju lokalnog tržišta i kulture, te u saradnji sa iskusnim lokalnim partnerima koji mogu pomoći u premošćavanju barijera i ostvarivanju uspešnih projekata.

VODEĆI LJUDI MUZIČKE INDUSTRIJE STIGLI U BEOGRAD NA 8. KONTAKT KONFERENCIJU, SHOWCASE I FESTIVAL NAJVEĆE IZDANJE KONTAKTA DO SADA
#Kontakt24 izveštaj sa panela ,,Žensko preduzetništvo u muzičkom biznisu"

Podeli sa prijateljima