Zdenka Milanović je partner i direktor u Lampshade Media dd 2020 godne, što je ujedno i njen povratak u muzičku industriju, koji je započela još 1991. godine kada je sa grupom renomiranih muzičkih novinara osnivala Rockland, indie izdavačku kuću.

Sa marketinškom pozadinom i preko 20 godina iskustva u vođenju lokalnih i globalnih kampanja, kao i u upravljanju brendova, poseban fokus je uvek bio na umetničkim projektima iz oblasti muzike, filma i pozorišta.

Inicira i razvija projekte u oblasti „umetnosti i preduzetništva“, pomažući umetnicima i kulturnim institucijama u kreiranju razvojne strategije.