Prof. Fiz. Vaspitanja
Vlasnik lokala ,,Zona9” koji se bavi kulturnim programom u gradu Čačku, bivši olimpijac u Alpskom skijanju.