Organizator kulturnih dešavanja u Domu omladine Pančevo i Dvorani Apolo.

Autor i organizator više gradskih manifestacija u Pančevu od 2003.godine do danas.

Koordinator omladinskog informatora ’’DRAFT’’ i više različitih radionica u okviru Doma omladine Pančevo.