Ramona radi kao PR i marketing menadžerka u Password Production-u, prihvatajući svoju privatnu vezu sa muzičkim carstvom kojeg je svojevremeno razmišljala da se oslobodi. Pored svoje menadžerske uloge, Ramona igra ključnu ulogu u koordinaciji festivala, lokacijskom menadžmentu, ali i kao asistentkinja na renomiranim projektima kao što su Makedoks, MTF „Vojdan Černodrinski“ i SHIP festival. Njene različite uloge odražavaju duboko ukorenjenu posvećenost dinamičnom svetu koji sada naziva domom.