Petar Topalović je frontmen banjalučke grupe Sopot. Muzička grupa Sopot osnovana je 2006. godine u Banjaluci. Zamišljena je kao grupa sa

jakim autorskim pečatom koja kroz saradnju sa domaćim i stranim umjetnicima stvara fuziju balkanske umjetnosti sa modernom tehnologijom.

Osnovali su 2008. godine Udruženje građana Sopot radi bolje organizacije rada grupe kao i zbog mogućnosti koje pruža Udruženje kao pravno lice.