Janez Leban radi kao producent u kulturi od 1991. godine. Od 2000. godine aktivno je uključen u kulturnu produkciju u okviru Udruženja Mink Tolmin, čiji je suosnivač. Od 2002. godine aktivan je u razvoju Sajeta Art & Music Festivala, internacionalne, interdisciplinarne manifestacije koja se brine o savremenim umetničkim praksama u maloj lokalnoj zajednici. Od 2003. godine predsednik je Zveze Mink Tolmin, a od tada je i koordinator programa Multimedijalnog centra Mink Tolmin, koji svake godine organizuje preko 20 kulturnih događaja. Tokom svih ovih godina, kao producent, potpisao je veliki broj filmskih i video produkcija, uključujući međunarodne koprodukcije, neke od kojih su nagrađivane. Od 2010. godine je direktor Sajeta Art & Music Festivala.

Njegov fokus je pre svega na organizovanju kulturnih programa koji su manje prisutni u maloj lokalnoj zajednici u kojoj živi. Kroz Sajeta International Festival, fokusiran je na podršku projektima novih medijskih umetnosti, uglavnom vezanih za muziku. Na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou takođe je aktivan u poboljšanju NVO sektora.

Godine 2008. dobio je Okružnu nagradu za svoj rad u oblasti kulture.

Od 2016. godine, zvanično je od Ministarstva kulture dobio status samostalnog preduzetnika u oblasti kulture – producenta.