Ismail Myrseli, profesionalac u kulturi, promoter i umetnički delatnik sa sedištem u Prištini, još jedna je mlada snaga u misiji razvoja kulturne scene regiona. Trenutno angažovan kao menadžer projekta u Nacionalnoj umetničkoj galeriji Kosova, Ismail aktivno sarađuje sa raznim mestima u Prištini, dovodeći umetnike iz zapadne i istočne Evrope preko međunarodne booking platforme „Yugofuturism“, sa sedištem u Roterdamu, Holandija. Specijalizovan za kuriranje različitih muzičkih i filmskih programa, Ismail neguje kulturne veze regiona i ostatka Evrope.