Damjan Malbašić se bavi marketingom i organizacijom sa posebnim fokusom na odnose sa javnošću. Od svoje 15. godine se bavi društvenim aktivizmom i organizacijom kulturnih manifestacija. Njegovo prvo iskustvo ove vrste je bio Festival alternativnih umetnosti (FAU) u Sremskoj Mitrovici 2004. godine, gde je učestvovao kao koordinator logistike. Osnovne studije je završio na Fakultetu za medije i komunikacije univerziteta „Singidunum“ u Beogradu, a magistraturu iz geopolitike je stekao na Karlovom univerzitetu u Pragu. Sa višegodišnjim iskustvom u nevladinom sektoru i blokčejn industriji, Damjan je jedan od osnivača udruženja građana „Art Front“ u Sremskoj Mitrovici koje se bavi promocijom kulture i društveno aktivnog načina života u usnulom gradu vojvođanske provincije.