Marija Maglov, muzikološkinja, istraživačica-saradnica u Muzikološkom institutu SANU. Doktorirala je na Katedri za muzikologiju Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. Bavi se interdisciplinarnim muzikološkim istraživanjima muzike i medija, radiofonije, diskografije, muzičkih praksi 20. i 21. veka, kao i muzičkom industrijom s naglaskom na festivalima s konferencijama. Dobitnica je DAAD stipendije za usavršavanje na Hochschule für Musik, Theater und Medien u Hanoveru, gde je radila komparativno istraživanje o festivalima i muzičkim scenama Hanovera, Berlina, Manhajma, Hamburga i Beograda. Rezultate je predstavila na Kontakt konferenciji i Indirekt Showcase festivalu, gde je takođe, između ostalog, moderirala razgovor s Detlefom Švarteom, suosnivačem Reeperbahn festivala. Autorka je monografije The Best of: umetnička muzika u PGP-u (Beograd: FMK, 2016), kao i niza studija objavljenih u domaćim i međunarodnim naučnim časopisima. Saradnica je Centra za istraživanje popularne muzike (Beograd) i naučno-popularnog časopisa Elementi Centra za promociju nauke. Na Muzikološkom institutu SANU sarađuje na projektu Applied Musicology and Ethnomusicology in Serbia: Making a Difference in Contemporary Society, koji podržava Fond za nauku Republike Srbije.