Preko 30 godina u diskografiji, publishingu, koncertnoj organizaciji i drugim poslovima vezanim za glazbeni posao.