Počela sa radom u medijima 1988. radila kao saradnik na radiju B92 (povoj), pa Radio Index (muzički saradnik, do 1993. godine), pa na radiju S (1993, muzički saradnik). Pisala za Student, Nedeljnik. Kao muzički urednik radila u kući Metropolis records (1996-2005). Kao asistent PR radila u Multimedia Music (2005–2008). Radila u OFPS-u službi za košuljice i fonograme (2008–2011). U Menartu radi od 2011. godine, kao šef prodaje i PR, a od 2013. kao direktor.