Pre dolaska u SIGIC, Primož je radio kao muzički konsultant u Ministarstvu kulture, rukovodilac promotivnih projekata u Cankarjevom domu, Kulturno-kongresnom centru, Ljubljana, asistent istraživač na Fakultetu društvenih nauka Univerziteta u Ljubljani i Institutu za razvoj i razvoj. Strateška analiza (IRSA), a od završetka studija radi kao profesor gitare.