AKREDITACIJA

#kontakt2019

U zavisnosti od medija za akreditaciju se može prijaviti:
Radio (2 osobe), Štampani medij (1 urednik + 1 novinar + 1 fotograf), Televizija (1 urednik + 2 člana video tima), Online Media (1 novinar + 1 fotograf) Blog (1 osoba).Da li ste već najavili Kontakt 2019 u vašem mediju?

Ako je dogovor (DA) Molimo Vas da nam dostavite objave i datume objava. Ako je u pitanju online izdanje, molimo Vas dan nam pošaljete link.
Ako je odgovor (NE) Molimo Vas da nam dostavite detalje kako planirate da ispratite Kontakt 2019 i kada će izaći tekst.

Partneri:

Programski partneri:

Organizatori: