AKREDITACIJA

#kontakt2020
press@kontakt.org.rs

U zavisnosti od medija za akreditaciju se može prijaviti:
Radio (2 osobe), Štampani medij (1 urednik + 1 novinar + 1 fotograf), Televizija (1 urednik + 2 člana video tima), Online Media (1 novinar + 1 fotograf) Blog (1 osoba).